Informácie o nás

Mgr. Eva Malíšková, PhD. slovenský jazyk a anglický jazyk

Mgr. Alžbeta Lipniaková, slovenský jazyk a hudobná výchova

Mgr. Valéria Marťáková, dejepis, slovenský jazyk a literatúra