Slovenské slovníky

04.03.2015 21:13

Nasledujúci link prepája na stránku Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra, kde máte okrem iného prístup k rôznym slovníkom v elektronickej podobe. Je to veľmi užitočná stránka. 

slovnik.juls.savba.sk/

—————

Späť