Hájnikova žena v podaní Spišského divadla

04.03.2015 21:34

Majstrovské dielo Pavla Országha Hviezdoslava Hájnikova žena je klenotom slovenskej literatúry. Je plná poetického bohatstva, kultivovanej reči, hlbokých myšlienok a v neposlednom rade obrovského dramatického účinku. Drámu o zle, „ktoré si dvere nájde všade“, ale nakoniec je trpezlivou láskou prekonané, uvádza Spišské divadlo v naštudovaní režiséra Kamila Žišku. Inscenácia chce vzdať hold umeniu verša a sile imaginácie slov. A to všetko štylizovanými jednoduchými, javiskovými prostriedkami, aby slovo básnika našlo na javisku adekvátny výraz.

www.spisskedivadlo.sk/index.php?page=hajnikova_zena 

—————

Späť